Ostatní projekty

1. Na skok a hranicemi

Projekt pro setkávání a bližší poznávání cizích kultur s cílem prohloubení kulturní tolerance a snižování šířící se xenofobie v česko-německém pohraničí.

Projektové dny v rámci přeshraničního projektu Na skok za hranicemi budeme realizovat s naším německým partnerem Emil e.V. Zittau, který s námi sdílí názor, že vzájemné poznání a tolerance jsou klíčem k lepšímu soužití mezi národy. Během našich aktivit chceme dětem i dospělým umožnit proniknout za hranice našeho vlastního kulturního obzoru a podpořit soužití nejen mezi Čechy a Němci, ale také s dalšími etniky žijícími po obou stranách hranice.

V rámci projektu proběhnou pro německo-české návštěvníky veřejné vzdělávací aktivity jako jsou odborné přednášky, promítání dokumentárních filmů o aktuální sociálně-politické situaci v regionech Asie a Blízkého východu nebo poznávací a vzdělávací dny pro děti z česko-německého pohraničí. Příjemným a odlehčeným zpestřením bude i festival Eastern Tunes, na který pozveme kromě místních umělců také umělce prezentující současnou autentickou tvorbu z Asie a Blízkého východu.

Projektové dny proběhnou částečně v Mikulášovicích v areálu spolku Thonmi, dále v Rumburku v čajovně Na Kopečku a také u našich projektových partnerů v Žitavě v hudebním klubu Emil.

Akce je součástí projektu Na skok za hranicemi podpořeného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

2. Učiliště pro tibetské nomády

Masívní rozvojová strategie čínské vlády způsobila na západě země za posledních patnáct let obrovské změny. Rozrůstají se zastavěné plochy měst a průmyslových center, rozšiřuje se síť silnic, dálnic, železnic a letišť, která zpřístupňuje i dříve odlehlé končiny tibetské náhorní plošiny. Nespočetné státní modernizační projekty mění nejen krajinu, ale zasahují rozhodujícím způsobem i do každodenního života místních obyvatel, jako jsou tibetští nomádi.

Ti jsou vytlačováni ze stepí, jejich původního prostředí, a nezbývá jim, než se stěhovat do měst či sídlišť, které pro ně vláda nechala vystavět.

Učilištní projekt pro tibetské nomády nabízí těmto lidem možnost vyučit se novým řemeslům, která jim do budoucna mají zajistit obživu v městském prostředí a umožnit nezávislost na státní finanční podpoře. V současnosti fungují dvě učiliště v provincii Qinghai, okres Zeku, která školí bývalé nomády především v oblasti výroby tradiční medicíny, zhotovování tradičních řemeslných výrobků, opravy motocyklů nebo šití tibetských oděvů. Celkový počet studentů se pohybuje okolo 60.

Tento projekt byl iniciován a je spravován samotnými tibetskými nomády. V průběhu dlouhodobějšího fungování by učiliště měla být schopna se financovat sama, pomocí výnosů z prodaných výrobků, či poskytování řemeslných služeb. Do začátku je však nutná finanční pomoc pokrývající pronájem tříd, plat učitelů a spotřební materiál. Vaše podpora učilištního projektu pro tibetské nomády umožní těmto lidem se úspěšně přizpůsobit a najít své místo v rychle se měnící čínské společnosti. Jen tak budou oni a jejich děti mít šanci se v budoucnu podílet na rozhodování o své zemi.

Od roku 2008 je tento projekt v České republice podporován sdružením Potala v Praze.

3. Česko-qinghajská kulturní spolupráce

V roce 2007 vznikla ve spolupráci s Českým centrem v Pekingu Česko-Qinghajská kulturní spolupráce s cílem přiblížit obyvatelům východotibetské oblasti Amdo / provincie Qinghai Českou republiku a její kulturu a historii. Současně má tato spolupráce sloužit k rozšíření informovanosti v České republice a Evropě o oblasti východního Tibetu. V rámci této spolupráce se v roce 2007 uskutečnil první český filmový festival v Xiningu. Plánovaný tibetský filmový festival v ČR nebyl bohužel kvůli dopadu finační krize uskutečněn. Současnou filmovou tibetskou produkci je však možno shlédnou při, nyní už pravidelných, FLIM festivalech sdružení Potala a jiných obdobných akcích.

4. Podpora studentů z menšinových oblastí západní Číny

Členové našeho sdružení se již několik let snaží podpořit tibetské a jiné studenty ze západní Číny na různých vzdělávacích institucích v České republice a jinde v Evropě. Jeden z tibetských studentů obdržel dokonce v ČR stipendium a v současnosti zde studuje informatiku na vysoké škole technického zaměření. Jeho cílem do budoucna je např. převedení operačního počítačového systému do tibetštiny a zpřístupnění mnoha programů tibetským uživatelům.

Zájemnci se také mohou zapojit do podpory studentů středních a vysokých škol přímo v tibetských oblastech.

Pokud Vás naše činnost zaujala, zapojte se také. Uvítáme jakékoli finanční příspěvky i jinou formu aktivní účasti! Děkujeme!

5. Organic fertilizer from our yaks

[Český překlad není k dispozici…] As byproduct from our lifestock of yaks, we can offer ecologic fertilizer. Just follow this link: https://yakdung-eco.eu/