Thönmi Sambhota

Thönmi Sambhota byl jako jeden z nejschopnějších ministrů tibetského vládce v 7. století vyslán do Indie, aby vytvořil vhodnou abecedu pro tibetštinu. Tibetsky se dosud pouze mluvilo, bylo potřeba překládat buddhistické texty do tibetštiny a převést fonetické zvuky tibetského jazyka na psané znaky jako v okolních zemích. Abecedu Thönmi odvodil z písma podobného sanskrtu používaného v Indii. Důležité však je také, že přejímání určité podoby písma znamená kulturní čin s dalekosáhlými důsledky, které přesahují technickou stránku písemné komunikace. Vytvoření písma podobného sanskrtu znamenalo, že se Tibet před více než tisíci léty připojil ke kulturnímu světu Indie(1). V současné době je však tato ojedinělá kultura ohrožena. Pod vlivem masivního rozvoje v Číně se tradiční tibetská identita ztrácí. Za účelem vybudování harmonické a uniformní, a tudíž lépe kontrolovatelné společnosti se vláda v Číně snaží odstranit kulturní rozdíly jednotlivých skupin. Mizí tradiční způsob života, hodnoty, víra i jazyk.

O propojení kulturních světů a zlepšení komunikace mezi skupinami s různým kulturním zázemím v Evropě a Asii se snaží i náš spolek Thonmi.

Autor: Wikipedia, Sahil Bhopal, Tashi Mannox