Stúpa

Stúpa je buddhistická stavba, která je symbolem klidu a míru. Nejstarší stúpy se nacházejí v tradičně buddhistických zemích – především v Indii, Nepálu, Tibetu a Bhútánu. Nejstarší najdeme patrně v Indii, kde stúpa sloužila původně jako náhrobní pomník a relikviář. Kromě uchovávání ostatků buddhistických učitelů se do stúp později začaly ukládat sošky a posvátné texty.

Obrázek zdroj: The original uploader was Woodega at English Wikipedia., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Tvar stúpy představuje jednotlivé prvky vesmíru a pět elementů, ze kterých je složen svět (země, voda, oheň, vzduch a samotný prostor). Stavba jako celek symbolizuje cestu k rozvinutí plného lidského potenciálu. Každý dílec ztělesňuje další stupeň rozvoje nebo určitou vlastnost naší mysli. Základna tedy obsahuje první stupeň. Diamant korunující stúpu symbolizuje cíl této cesty – dokonalou podstatu mysli.

Tibetské stúpy také zobrazují klíčové etapy ze života Buddhy Šákjamuniho. Osm druhů stúp představuje Buddhovo narození, osvícení, moudrost, sestoupení z nebe, zázrak, sjednocení, dlouhý život a smrt.

Stúpy se staví z mnoha důvodů. Přináší mír a blahobyt zemi a ochraňují místo, na kterém se nachází. Slouží jako veřejná místa, kam přicházejí návštěvníci, aby se modlili za dobro ostatních a meditovali. Buddhisté obcházejí stúpy po směru hodinových ručiček.

Tibetská stúpa osvícení ve Velkém Šenově byla postavena z iniciativy spolku Thonmi z.s. pro porozumění asijské kultuře. Dokončena byla v roce 2017. Byla postavena podle tradičního postupu. Uvnitř se nachází strom života, pět druhů obilovin, hliněné sošky Buddhů a buddhistické texty.