Jak domácí (Bos grunniens)

je dlouhosrstý skot původem z Himaláje. Dlouhá srst, velké plíce a větší schopnost přijímat kyslík do krve pomáhají jakům přežít v drsném prostředí a nadmořské výšce až kolem 5500 m n.m. na Tibetské náhorní plošině. Jaci spásají porost na travnatých stepích.

Autor: Jiří Fišer

[Český překlad není k dispozici…] We also offer ecologic fertilizer from these beautiful animals. See here or directly here).