Sdružení pro porozumění asijské kultuře

Cílem spolku Thonmi je pomoci vyznat se v současné spleti informací, předsudků a představ o kulturách a zemích Střední a Východní Asie. Nejde nám o idealizaci a nekritickou podporu některé z asijských kultur tak, jak se to děje do značné míry třeba s pohledem na Tibet a jeho obyvatele.

Cílem sdružení je poskytovat veřejnosti i již zasvěceným zájemcům odborné informace na co nejvyšší úrovni ve spolupráci s odborníky z evropských vědeckých center např. Humboldtovy univerzity v Berlíně či Karlovy univerzity v Praze, atd. Sdružení a jeho zázemí má však také sloužit jako centrum pro styk převážně se středoasijskou kulturní oblastí se zaměřením například na Tibet, Uzbekistán, Afghánistán, Mongolsko a Čínu. Naším cílem je umožnit a podpořit výměnu a prezentaci názorů a plánování a uskutečňování společných evropsko-asijských kulturních a vědeckých projektů a akcí.

Pro uskutečnění tohoto cíle byl jako základna vybrán příhraniční region Šluknovsko s jednoduchou možností kontaktu českých, německých, ev. polských a jiných zájemců.

Zde, na pomezí obcí Velký Šenov, Vilémov a Mikulášovice vzniká areál Vědeckého a kulturního centra pro regiony Střední Asie Thonmi z.s. Budova centra bude postavena v Evropě ojedinělou, typickou tibetskou architekturou s vnitřní tradiční tibetskou výzdobou, kde bude přednáškový sál a knihovna. Toto kulturní centrum bude sloužit nejen jako zázemí pro plánované projekty, semináře a kulturní akce, vítány zde budou také školní třídy s možností strávit v centru tímto směrem zaměřené vyučovací hodiny, i široká veřejnost. Výstavba Kulturního centra a obnovení lávky pro pěší přes přilehlou železniční trať a zprovoznění bývalé cesty na turistickou nebo naučnou stezku poskytne pracovní příležitosti pro místní obyvatele a přispěje k místnímu rozvoji této pohraniční oblasti.

Video Honzy Řeháka jankaher.seznam.cz https://www.youtube.com/@HONZAREHAK