Jak přispět

Pokud Vás činnost našeho sdružení oslovila nebo Vás zaujal záměr výstavby Kulturního centra v tradičním tibetském stylu ve Šluknovském výběžku a máte možnost finančně přispět, poukažte příspěvek na níže uvedený účet, formou bankovního převodu, osobně na pobočkách poštovní spořitelny, nebo při veřejných besedách a přednáškách.

Finanční příspěvek může být i vázán na konkrétní účel. Např. na pomocné projekty v různých oblastech Asie s důrazem na sino-tibetskou kulturní oblast, na kulturní činnost nebo na výstavbu Kulturního centra. Seznam současných projektů najdete pod bodem: Současné projekty.

Potvrzení o daru pro odpočet daňového základu obdržíte poštou, nebo osobně.

Číslo účtu: 256430709/0300
IBAN: CZ45 0300 0000 0002 5643 0709
BIC: CEKOCZPP