Sdružení pro porozumění asijské kultuře

Thönmi Sambhota byl jako jeden z nejschopnějších ministrů tibetského vládce v 7. století vyslán do Indie, aby vytvořil vhodnou abecedu pro tibetštinu. Tibetsky se dosud pouze mluvilo, bylo potřeba překládat buddhistické texty do tibetštiny a převést fonetické zvuky tibetského jazyka na psané znaky jako v okolních zemích. Abecedu Thönmi odvodil z písma podobného sanskrtu používaného v Indii. Důležité však je také, že přejímání určité podoby písma znamená kulturní čin s dalekosáhlými důsledky, které přesahují technickou stránku písemné komunikace. Vytvoření písma podobného sanskrtu znamenalo, že se Tibet před více než tisíci léty připojil ke kulturnímu světu Indie(1). V současné době je však tato ojedinělá kultura ohrožena. Pod vlivem masivního rozvoje v Číně se tradiční tibetská identita ztrácí. Za účelem vybudování harmonické a uniformní, a tudíž lépe kontrolovatelné společnosti se vláda v Číně snaží odstranit kulturní rozdíly jednotlivých skupin. Mizí tradiční způsob života, hodnoty, víra i jazyk.

Myšlenkou našeho sdružení je pomoci vyznat se v současné spleti informací o středoasijských a východoasijských kulturách se zaměřěním na Tibet a Čínu a snažit se odstranit předsudky, které se po generace vršily v našich myslích. Nejde nám o idealizaci a nekritickou podporu některé z asijských kultur tak, jak se to děje do značné míry třeba s pohledem na Tibet a jeho obyvatele.

Cílem sdružení je poskytovat veřejnosti i již zasvěceným zájemcům odborné informace na co nejvyšší úrovni ve spolupráci s odborníky z evropských vědeckých center např. Humboldtovy univerzity v Berlíně, Karlovy univerzity v Praze, atd.

Sdružení a jeho zázemí má však také sloužit jako centrum pro styk převážně s tibetskou kulturní oblastí, pro výměnu a prezentaci názorů a plánování a uskutečňování společných evropsko-tibetských kulturních a vědeckých projektů a akcí.

Pro uskutečnění tohoto cíle byl jako základna záměrně vybrán příhraniční region Šluknovsko s jednoduchou možností kontaktu českých, německých, ev. polských a jiných zájemců.

Zde, na okraji katastrálního území Velký Šenov, mezi obcemi Vilémov a Mikulášovice plánuje Thonmi o.s. výstavbu Vědeckého a kulturního centra pro regiony sinotibetské jazykové oblasti. Budova centra bude postavena v Evropě ojedinělou, typickou tibetskou architekturou s vnitřní tradiční tibetskou výzdobou, která by měla umocnit vliv poskytovaných informací v prostorách přednáškového sálu a knihovny.

Toto kulturní centrum bude sloužit nejen jako zázemí, pro plánované projekty, semináře a kulturní akce, vítány zde budou také školní třídy s možností strávit v centru tímto směrem zaměřené vyučovací hodiny, i široká veřejnost.

Výstavba Kulturního centra a obnovení lávky pro pěší přes přilehlou železniční trať a zprovoznění bývalé cesty na turistickou nebo naučnou stezku poskytne pracovní příležitosti pro místní obyvatele a přispěje k místnímu rozvoji této pohraniční oblasti.